کتاب Techniques in Testing

455/000 ریال

کتاب Techniques in Testing نوشته‌ی Harold S. Madsen منتشر شده توسط انتشارات آکسفورد می‌باشد.

این کتاب شامل گزیده‌ای از آزمون‌های زبان انگلیسی بوده که توسط اساتید و معلمان طراحی شده و همچنین یک منبع عالی و فشرده برای اساتید ESL می‌باشد. کتاب فوق در ارتباط با ارزیابی صحیح آزمون‌های استاندارد، اطلاعات ارزنده‌ای ارائه می‌‌دهد تا اساتید بتوانند برای مدیریت و تفسیر آزمون‌ها از آن استفاده کنند.

هدف اصلی این کتاب کمک به بهبود کیفیت کلاس‌های اساتید زبان و همچنین تقویت توانایی مدیریت، تفسیر و ارزیابی آزمون‌های استاندارد می‌باشد.

اساتید زبان برای رساندن زبان‌آموزان به سطح مناسب، تشخیص نقاط ضعف و قوت و ارزیابی عملکرد آن‌ها در حین و پایان دوره‎ی آموزشی، نیازمند استفاده از تست‌های مختلف می‌باشند. این کتاب کاربردی مدرسین را در زمینه‌ی طراحی آزمون یاری می‌کند.