کتاب Statistical Analyses for language assessment

980/000 ریال

کتاب Statistical Analyses for language assessment نوشته‌ی Lyle F. Bachman یکی از چهره‌های برجسته در زمینه‌ی آنالیز داده‌های زبان می‌باشد. در این کتاب، تجزیه و تحلیل آماری به روشی آسان و جامع ارائه شده و برای هر فردی که قصد تجزیه و تحلیل داده‌های زبان را داشته‌ باشد ضروری است.

هدف اصلی این کتاب در اختیار قراردادن داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر آزمون‌های زبان می‌باشد. در این کتاب، از مدرسان خواسته شده تا توانایی یادگیری زبان‌آموزان را مستمر ارزیابی کنند.

برنامه‌ی آماری استفاده شده در این کتاب Spss بوده که یک برنامه‌ی اطلاعاتی جامع برای تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد. Spss به طور گسترده در بسیاری از دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین یکی از بهترین برنامه‌ها برای ارزیابی داده‌ها تلقی می‌شود.

این کتاب به همراه کتاب‌کار و CD آموزشی همراه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.