کتاب Robinson Crusoe (رابینسون کروزوئه)

480/000 ریال

کتاب Robinson Crusoe (رابینسون کروزوئه) که بهترین اثر نویسنده‌ی انگلیسی، دنیل دفو شناخته شده است در قرن 18 میلادی نوشته شده و به نوعی خودزندگینامه محسوب می‌شود.

بسیاری از مورخان، نویسندگان و متفکران بزرگ دنیا از جنبه‌های مختلف به تحلیل این اثر پرداخته‌اند و این رمان را آغازی بر سبک رمان مدرن (بورژوایی) می‌دانند همچنین معتقدند این رمان از پرخواننده‌ترین و بحث برانگیزترین رمان‌های عالم بوده.

تحلیل گران از تحلیل اثر به این نتیجه رسیده‌اند که کتاب رابینسون کرورزوئه مدلی از اقتصاد مدرن فردگرای جامعه‌ی بورژوای بوده و  قهرمان کتاب را به عنوان نماد بورژوازی شناخته‌اند. این داستان در نخستین دوره سرمایه‌داری به قلم تحریر در آمده، دورانی که وقوع انقلاب صنعتی، آغاز دوران سرمایه‌داری و پیدایش طبقه متوسط شهری تحولی عظیم در فرهنگ جوامع غرب بوده. با این اوصاف این‌ طور برداشت شده که کتاب Robinson Crusoe نماد استعمارگرایانی است که در جست‌وجوی مواد اولیه، بازا و نیروی کار ارزان بخش عظیمی از جهان را فتح کرده‌اند، گمان میرود رابینسون کروزوئه نیز جزیره را به سبک استعماگرایان بریتانیایی فتح کرده و به تملک خود در می‌آورد، در آن خانه، قلعه و سلاح می‌سازد و یکی از بومیان جزیره را نجات می‌دهد، او را نامگذاری می‌کند، مفهوم پول و معادله را به او می‌آموزد و در نهایت او را به خدمت گرفته و به او فرمان می‌راند.

 

شناسه محصول: 913215 دسته: