Literary Theory An Introduction Anniversary Edition

600/000 ریال

کتاب Literary Theory An Introduction Anniversary Edition نوشته Terry Eagleton است که توسط انتشارات Blackwell Publishing  در سال 1983 منتشر شده است.

هدف کتاب Literary Theory An Introduction Anniversary Edition آشنایی خوانندگان با تئوری‌های ادبی در زبان انگلیسی است. مخاطبین کتاب نیز دانشجویان ادبیات انگلیسی و علاقه‌مندان به ادبیات انگلیسی هستند. کتاب، نظریات ادبی را به‌گونه‌ای ارائه می‌دهد که مطالب چه برای کسانی که پیش‌زمینه‌ای دراین‌خصوص دارند و چه افرادی که زمینه ندارند، بدون ساده‌سازی بیش از حد، به‌راحتی قابل‌درک باشد.

در کتاب Literary Theory An Introduction Anniversary Edition که جزء آثار مهم در ادبیات و زبان انگلیسی نیز هست نویسنده به بررسی و مرور نظریه‌های مدرن ادبیات می‌پردازد و به طور شفاف بررسی جامعی را درباره‎ی تمام نظریه‌های اصلی، از ساختارگرایی در دهه 1960 تا ساختارشکنی امروزی، ارائه می‌کند.