Language Testing in Practice

980/000 ریال

کتاب حاضر تمرین آزمون سازی زبان را به دیدگاه های اخیر تدریس و آزمون سازی زبان ارتباطی متصل میکند.

شناسه محصول: 311218 دسته: