کتاب Language and Culture

315/000 ریال

کتاب Language and Culture نوشته‌ی Claire Kramsch از انتشارات معتبر Oxford می‌باشد. در این کتاب مفاهیم کلیدی اجتماعی و فرهنگی زبان با استفاده از عواملی چون زبان‌شناسی، مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی بررسی می‌شود.

در کتاب Language and Culture به مباحثی چون زبان‌ گفتاری، فرهنگ شفایی، ارتباط بین زبان و فرهنگ و زبان و هویت فرهنگی پرداخته شده است. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و افرادی که علاقه‌مند به یادگیری زبان می‌باشند منبعی اساسی و مهم به حساب می‌آید.

برای اینکه زبانی را به طور کامل یاد بگیریم باید فرهنگ مردمی که با آن زبان صحبت می‌کنند را هم بفهمیم، و هم یاد بگیریم؛ زیرا یاد گرفتن یک زبان بدون درک فرهنگ مربوط به آن، کاری بیهوده‌ است و این دو مورد عمیقا به هم مرتبط هستند. آشنایی با فرهنگ‌های مختلف به ما کمک می‌کند نسبت به معنای کلمات و اصطلاحات درک عمیق‌تری داشته و با دیگران بهتر و راحت‌تر ارتباط برقرار کنیم. تفاوت دو فرهنگ به خوبی در زبان‌های آن‌ها منعکس می‌شود.