کتاب Key Terms In Second Language Acquisition

420/000 ریال

کتاب Key Terms In Second Language Acquisition مرجعی برای دانشجویان رشته‌های آموزش زبان و زبان شناسی است تا نکات کلیدی SLA را به نحوی کاربردی آموخته و به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.

نگرانی برای آموزش زبان جدید امری طبیعی است و به تازگی تحقیقات بسیاری در این زمینه ارائه شده است. آموزش متخصصان برای چگونگی و نحوه‌ی تدریس به زبان‌آموزان یکی از مهم‌ترین دروسی است که دانشجویان رشته‌ی آموزش زبان باید بیاموزند. سوالات متعددی از جمله اینکه “آیا تدریس یک روش از پیش تعیین شده است؟” این حوزه را متزلزل کرده، تا جایی که به نظر می‌رسید در سال‌های 1970 تا 1980 متخصصان SLA تحت فشار قرار گرفته و در سدد آن برآمدند به نتایج قابل استفاده‌ای برای دانشجویان و افرادی که نیاز به این اطلاعات دارند دست یابند.