کتاب The Handbook of Applied Linguistics

2/240/000 ریال

کتاب The Handbook of Applied Linguistics مجموعه‌ای از مقاله‌های تازه به چاپ رسیده است و تصویری جامع و به‌روزشده‌ای از زبان‌شناسی کاربردی ارائه می‌دهند. این کتاب شامل بخش‌هایی‌ست که به بررسی دو رویکرد اصلی در زمینه‌ی زبان‌شناسی می‌پردازد:

  1. کاربردهای زبان‌شناسی در language data -دنیای واقعی با هدف درک بیشتر از زبان و ارزیابی نظریه‌های زبان‌شناسی
  2. رویکردهای مبتنی بر زبان در دنیای واقعی با هدف استفاده از زبان در جهت بهبود مشکلات اجتماعی

کتاب The Handbook of Applied Linguistics یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و محققان در زمینه‌ی زبان‌شناسی کاربردی، آموزش زبان و یادگیری زبان دوم بوده و زبان‌شناسی کاربردی را به عنوان یک رشته‌ی مستقل معرفی کرده است. این کتاب توسطAlan Davise و Catherine Elder ویرایش شده و شرح کاملی از تحقیقاتی را که در زمینه‌ی زبان‌شناسی کاربردی توسط بهترین متخصصان ارائه شده بیان می‌کند.