Government and Binding Theory Second Edition

1/820/000 ریال

📌 تئوری های مختلفی بر روی زبان شناسی و تعریف ما از زبان و نگاه ما به آن تاثیر گذاشته اند. یکی از این تئوری ها، تئوری اتصال است.

شناسه محصول: 311350 دسته: برچسب: ,