پکیج انگلیسی در سفر سطح مقدماتی

2/835/000 ریال

پکیج انگلیسی در سفر سطح مقدماتی توسط کارشناسان آموزش زبان در انتشارات رهنما برای شما تهیه‌شده است. این پکیج شامل 5 جلد کتاب است که شمارا برای داشتن یک سفر بی‌دغدغه آماده می‌کنند. این پکیج می‌تواند نیازهای مقدماتی شما در یک سفر به کشورهای خارجی را برطرف سازند و برخلاف کتاب‌های رایج انگلیسی در سفر زبان را به شما آموزش دهد.

 

English Podcast Tactics for Speaking

750/000 ریال 525/000 ریال

کتاب Oxford Word Skills Basic

1/050/000 ریال 525/000 ریال
صاف

Active Skills for Reading 3rd Edition Intro

800/000 ریال 400/000 ریال
صاف

Active Skills for Reading 3rd Edition 1

800/000 ریال 400/000 ریال
صاف