کتاب English for Socializing

420/000 ریال

کتاب English for Socializing یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که می خواهند روابط اجتماعی بهتری با همکاران خود در محیط کاری ایجاد کنند.
این کتاب یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است.

این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند. کتاب English for Socializing مناسب افرادی است که در سطح B1 تا C1 زبانی هستند. از کتاب های این مجموعه هم میتوان به صورت تنها برای خودخوانی و یا در کنار یک کتاب آموزشی دیگر استفاده کرد. کتاب English for Socializing همچنین مورد توجه مدرسینی است که در حوزه آموزش زبان تجاری فعالیت می کنن