English for Presentations

735/000 ریال

کتاب English for Presentations یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که در محیط های کاری باید گزارش کار و یا پیشرفت یک پروژه و یا هر چیز دیگری را در یک جلسه اراده دهند و مهارت های زبانی آن ها برای این کار مناسب نیست.
این کتاب یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است. این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند.

 کتاب English for Presentations مناسب افرادی است که در سطح B1 تا C1 زبانی هستند. از کتاب های این مجموعه هم میتوان به صورت تنها برای خودخوانی و یا در کنار یک کتاب آموزشی دیگر استفاده کرد. کتاب English for Presentations همچنین مورد توجه مدرسینی است که در حوزه آموزش زبان تجاری فعالیت می کنند.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(ISO) دانلود رایگان فایل‌های صوتی(ZIP)