کتاب English for Emails

180/000 ریال

کتاب English for Emails یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که میخواهند در بافت تجاری به نامه نگاری الکترونیک بپردازند.
کتاب English for Emails یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است.

این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند. این کتاب مناسب افرادی است که در سطح B1 تا C1 زبانی هستند.

از کتاب های این مجموعه هم میتوان به صورت تنها برای خودخوانی و یا در کنار یک کتاب آموزشی دیگر استفاده کرد. کتاب English for Emails همچنین مورد توجه مدرسینی است که در حوزه آموزش زبان تجاری فعالیت می کنند.

در انبار موجود نمی باشد