English for Cabin Crew

640/000 ریال

کتاب انگلیسی برای خدمه کابین English for Cabin Crew یک دوره آموزشی کوتاه و ایده آل برای خدمه کابین و مهمان داران پرواز است.
این کتاب یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است. این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند.

دانلود رایگان نرم‌افزار(ISO)
پیش نمایش کتاب