کودکان و مهارت تفکر

240/000 ریال

در سالهای اخیر مهارت های تفکر به عنوان بخشی از برنامه های درسی پایه های تحصیلی ششم، هفتم و هشتم قرار داده شده است. با توجه به این که این مهارت در کشور ما آموزه ای نو محسوب میشود، انتقال آن به دانش آموزان نیازمند ایجاد توانمندی و پشتیبانی فکری و محتوایی معلمان این درس است. کتاب حاضر نوشته ی ماتئو لیپمن، پایه گذار آموزش نوین تفکر به کودکان است که میتواند در شناخت اصول و روش های مهارت تفکر به کودکان به عنوان منبعی مهم برای دبیران، مربیان و والدین مورد استفاده قرار گیرد.

#شهرتاش

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 912822 دسته: