The Oxford Handbook of Applied Linguistics

1/960/000 ریال

کتاب The Oxford Handbook of Applied Linguistics نوشته‌یRobert B. Kaplan، نگاهی پانوراما و جامع نسبت به این حوزه‌ی پیچیده و گسترده ارائه می‌دهد. هدف آن، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از وضعیت فعلی این رشته، بررسی ارتباطات میان زیرشاخه‌های مختلف آن، جهت گیری‌های احتمالی و توسعه‌ی آینده‌ی این رشته بوده و به طور سیستماتیک، حوزه‌های اصلی زبان شناسی کاربردی را در بر می‌گیرد – برگرفته از طیف گسترده‌ای از رشته ها مانند آموزش، سیاست زبان، دو و چند زبانه‌گرایی، سواد، زبان و جنسیت، زیست شناسی عصبی زبان، روان-زبان شناسی/شناخت، زبان و کامپیوتر، گفتمان تحلیل، زبان و تطابق ها، بوم شناسی زبان، عمل شناسی، ترجمه، شناخت، و بسیاری از زمینه های دیگر-.

در انبار موجود نمی باشد