Teaching and Researching: Listening 3rd edition

750/000 ریال

کتاب Teaching and Researching Listening  نوشته‌ی Michael Rost از سری کتب Applied Linguistics in Action است. این سری با هدف آموزش کاربردی زبان در حوزه‌های متفاوت، مهارت مخاطبان را تقویت می‌کند.

این کتاب برای مربیان، متخصصان و محققان زبان در زمینه‌های ESL،TESOL  و زبان‌شناسی کاربردی گردآوری شده است.