کتاب Psychology of Language 5th Edition

1/600/000 ریال

کتاب Psychology of Language 5th Edition نوشته‌ی David Carroll بوده و به بررسی مباحث روان‌شناسیِ زبان در زمینه‌های تاریخی می‌پردازد. این کتاب موضوعات مربوط به روان‌شناسی زبان که ممکن است برای دانشجویان چالش برانگیز باشد را به شکلی جذاب و قابل فهم ارائه می دهد.

هر فصل کتاب Psychology of Language 5th Edition به همراه آموزش‌های منحصر به فرد خود، دانشجویان و زبان‌آموزان را به سوی ارزیابی، درک، به‌کارگیری فرصت‌ها و برانگیختن تفکر منتقدانه سوق می‌دهد. در واقع روان‌شناسی زبان، علم روان‌شناختی و عصب‌شناختی اکتساب، کاربرد، درک و تولید زبان می‌باشد.

ناموجود