Key Issues in Language Teaching

3/360/000 ریال

کتاب Key Issues in Language Teaching نوشته‌ی Jack C. Richards و به چاپ رسیده از انتشارات کمبریج، مروری جامع و گسترده درباره مسائل کلیدی در آموزش زبان مدرن ارائه می‌دهد.

این متن ضروری برای معلمان زبان انگلیسی، طیف گسترده‌ای از موضوعات اصلی در این زمینه را بررسی کرده که در درک رویکردهای معاصر برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا بین المللی، مهم بوده و محتوای بسیاری از دوره‌های توسعه حرفه ای را برای معلمان زبان تشکیل می‌دهند.

پیش نمایش کتاب