کتاب ExpressWays 2nd Edition 3

1/435/000 ریال

کتاب ExpressWays 2nd Edition 3 سومین کتاب از مجموعه‌ی چهار سطحی Express Ways‌ بوده و برای آموزش زبان انگلیسی به زبان‌آموزان نوجوان و بزرگسال تهیه شده است. کتاب ExpressWays 2nd Edition 3 با تشبیه مهارت‌های زبان انگلیسی به اتوبانی فرضی، زبان‌آموزان را در مسیر تندروی آن قرار داده تا سفری هیجان‌انگیز داشته و‌ پیشرفت خود را با توجه به آن محک بزنند. کتاب Express Ways با استفاده از برنامه‌ی درسی یک‌پارچه، همراه با پیچیدگی‌های نوآورانه، موضوعاتی مرتبط با مهارت‌های زندگی را بررسی می‌کند تا زبان‌آموزان در کنار مهارت‌های زبان انگلیسی، مهارت‌های زندگی را نیز آموخته و آن‌ها را تمرین کنند.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(zip) دانلود رایگان فایل‌های صوتی (iso)