Error Analysis and Interlanguage

280/000 ریال

کتاب Error Analysis and Interlanguage نوشته Stephen Pit Corder بوده و توسط انتشارات Oxford University Press منتشر شده است.

این کتاب، به تحلیل خطاها و بررسی زبان بینابین که یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی کاربردی است می‌پردازد.  نظریه‌ی زبان بینابین دارای اهمیت خاصی در زبان‌شناسی کاربردی بوده و البته که اهمیت درک ماهیت خطاهای زبان‌آموز در فرایند یادگیری زبان دوم بر کسی پوشیده نیست. افراد با مطالعه این کتاب می‌توانند با مبحث تحلیل تقابلی(contrastive analysis)  نیز آشنا شوند.

کتاب حاضر مناسب تمامی دانشجویان زبان و ادبیات خارجی (به ویژه زبان انگلیسی)، مدرسان و مؤلفین کتاب است.