Basic Survival

420/000 ریال

کتاب Basic Survival که به تازگی توسط انتشارات Macmillan منتشر شده و کتابی تمرینی برای افرادی‌ست که برای کار یا مسافرت به زبان انگلیسی نیاز دارند.

این مجموعه شامل دو کتاب Basic Survival و Survival English می‌شود. کتاب اول- Basic Survival- برای سطوح  Beginner تا Elementary و کتاب دوم – Survival English- برای سطح Pre-intermediate طراحی شده است.

کتاب Basic Survival براساس شرایط زندگی واقعی تنظیم شده و به همراه آن، فایل‌های صوتی(CD) نیز برای تسلط بهتر ارائه شده است.

در این مجموعه به همراه کتاب اصلی، یک کتاب تمرین ارائه شده که می‌توانید از آن برای تمرین بیشتر و ارزیابی میزان یادگیری استفاده کنید. استفاده از هر صفحه بسیار ساده است و به شما مهمترین اطلاعات لازم در حوزه‌ی مربوطه را می‌رساند.

پیش نمایش کتاب