کتاب An Introduction to Philosophy of Education 4th Edition

320/000 ریال

کتاب An Introduction to Philosophy of Education 4th Edition توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده و فلسفه یادگیری را  مورد بررسی قرار می‌دهد.

کتاب An Introduction to Philosophy of Education 4th Edition را می‌توان متنی مقدماتی در رابطه با آمادگی ذهنی برای درس خواندن محسوب کرد. این کتاب با کمک گرفتن از فلسفه به تحلیل مطالبی چون چگونگی برنامه‌ریزی کردن و درس خواندن پرداخته و باعث ایجاد تعادلی مطلوب در راستای موفقیت تحصیلی می‌شود.

در این نوع خاص فلسفه‌، برای کاربردی‌تر بودن مطالب برای همه‌ی افراد، مفاهیمی مانند فرهنگ، خلاقیت، قوه‌ی تصمیم‌گیری، تلقین، نیازها و کشف علایق نیز دخیل شده‌اند.

در انبار موجود نمی باشد