کتاب A Historical Syntax of English

140/000 ریال

کتاب A Historical Syntax of English توضیحات مفصل و کاملی درخصوص زمینه‌های کلیدی مطالعه زبان انگلیسی ارائه داده و جنبه‌های مختلفی از زبان‌شناسی را برای دانشجویان سطح متوسط یا پیشرفته توضیح می‌دهد. کتاب A Historical Syntax of English برای گرایش‌های مختلف دانشجویان زبان انگلیسی، به‌ویژه زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه، راهنمایی کاربردی و منبعی قابل اتکا محسوب می‌شود.

کتاب A Historical Syntax of English را می‌توان موفقیتی قابل توجه درباره علم نحو زبان شناسی تلقی کردو موضوعاتی که محتوای کتاب A Historical Syntax of English را در بر می‌گیرند در واقع تفسیر و توضیح علم نحو در طول تاریخ است. در واقع اگر  نحو یا جمله‌شناسی را دانش مطالعه قواعد مربوط به نحوه‌ی ترکیب و در کنارهم آمدن واژه‌ها به‌منظور ایجاد و درک جملات در یک زبان در نطر بگیریم، کتاب A Historical Syntax of English به وضوح و گستردگی تاریخچه آن را بررسی و با دقت به این موضوع و مطالبی که با آن در تعامل هستند پرداخته است.

در انبار موجود نمی باشد