بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها

80/000 ریال

کتاب بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی و انگلیسی و تحلیل خطاها نوشته‌ی دکتر سید محمد ضیا حسینی توسط انتشارات رهنما منتشر شده است.

مخاطبان کتاب بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی و انگلیسی و تحلیل خطاها دانشجویان رشته‌ی زبان‌شناسی، مطالعات ترجمه و زبان انگلیسی هستند.

کتاب بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی و انگلیسی و تحلیل خطاها حاصل تحقیق یک‌ساله‌ی دکتر حسینی در زمینه‌ی زبان‌شناسی مقابله‌ای در دانشگاه کالگری(Calgary University) کانادا می‌باشد.

 این کتاب به صورت مجموعه‌ای در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان درآمدی بر زبان‌شناسی مقابله‌ای (Introducing Contrastive Linguistics) به چاپ رسید.

در انبار موجود نمی باشد