کتاب لغات و ترکیبات کلیدی زبان انگلیسی

450/000 ریال

کتاب لغات و ترکیبات کلیدی زبان انگلیسی شامل مهم‌ترین لغات و رایج‌ترین ترکیبات زبان انگلیسی بوده و مخاطبان آن مدرسین زبان، زبان‌آموزان و علاقمندان به یادگیری اصولی می‌باشند.

امروزه کارشناسان آموزش زبان معتقدند که برای یادگیری بهتر مکالمه و نگارش، فراگیریcollocation  یا هم‌آیند ضروری است.

هم‌آیندها یا Collocations کلماتی هستند که در کنار هم‌ می‌آیند. این کلمات جداگانه معانی خاصی دارند اما وقتی کنار هم می‌آیند معنای متفاوتی خواهد داشت.

در صورتی که این هم‌آیندها اشتباه استفاده شوند باعث می‌شود تا انسان‌ها منظور همدیگر را اشتباه برداشت کرده و در انتقال مطلب دچار مشکل شوند. همچنین در مکالمات روزمره‌ی مردم بومی هر زبانی، استفاده از collocations بسیار رایج است. برای درک مکالمات، فیلم‌ها، آهنگ‌ها و… یادگیری هم‌آیندها حائز اهمیت است.

زبان‌آموزان با یادگیری هم‌آیندها، زبان انگلیسی را بهتر و کامل‌تر فراگرفته و مدرسین زبان نیز با معرفی و تدریس هم‌آیندها می‌توانند به جذابیت فضای تدریس خود بیافزایند. زبان آموزان می‌توانند از این کتاب به عنوان یک مرجع استفاده کرده و زمانی که نیاز دارند هم‌آیند خاصی را یاد بگیرند به این کتاب مراجعه کنند.