کتاب Le Goût De Lire

80/000 ریال

کتاب Le Goût De Lire یا لذت خواندن ترجمه‌ی مریم زارع و عاطفه زهرایی توسط انتشارات رهنما منتشر شده است. مجموعه داستان‌هایی که در این کتاب پیش‌رو دارید، برگزیده‌ای از سری کتاب‌های Le Goût De Lire بوده و به همراه ترجمه‌ی روان فارسی ارائه شده است.

از آن‌جایی که مراجعه به فرهنگ لغات در هنگام خواندن داستان به زبان اصلی، کاری کسل‌کننده بوده و در بیشتر مواقع زبان‌آموزان را از خواندن ادامه‌ی داستان دلسرد می‌کند، لذا متن اصلی کنار ترجمه‌ی آن آورده شده تا در هنگام برخورد با کلمه‌ای ناآشنا و یا ساختاری پیچیده به متن ترجمه شده در صفحه‌ی مقابل آن مراجعه کنند.

بهترین راه برای آشنایی با هر زبانی مطالعه‌ی آثار ادبی (داستان‌ها، کتاب‌ها و رمان‌های) آن زبان است، زیرا با مطالعه‌ی داستان‌ها علاوه بر آشنایی با واژگان مهم و کاربردی یک زبان، با ساختار دستور زبان نیز آشنا می‌شویم. همچنین کتاب‌ها و رمان‌ها معمولا برخواسته از فرهنگ مردمان یک کشور می‌باشند؛ در نتیجه با خواندن یک کتاب شما به سه هدف دست پیدا می‌کنید.