فرهنگ واژه‌های مشکل‌آفرین زبان انگلیسی

765/000 ریال

فرهنگ واژه‌های مشکل‌آفرین زبان انگلیسی نوشته‌ی محمد پرویز توسط انتشارات رهنما منتشر شده است. در این مجموعه بیش از ۳۰۰۰ واژه‌ی دشوار ارائه شده است که در میان آن‌ها، واژه‌های هم‌آوا (دارای املا و تلفظ یکسان اما معنی و ریشه‌ی متفاوت)، واژه‌های هم‌نویسه (دارای املای یکسان اما معنی و تلفظ متفاوت)، واژه‌های مشابه و مترادف‌ها قرار دارد.

هدف نگارش این کتاب، درک و کاربرد صحیح معنایی و دستوری این واژه‌هاست. در این کتاب، نگارنده به بررسی بیش از ۱۰۰۰ واژه پرداخته که گاهی زبان‌آموزان حتی با رجوع به فرهنگ لغت قادر به تشخصی کاربرد دقیق و تمایز آن‌ها با کلمات دیگر نیستند. این واژه‌ها از لحاظ معنایی، دستوری، منظورشناسی و کاربردشان در زبان انگلیسی بریتانیایی و اِمریکن با هم مقایسه شده‌اند.