فرهنگ‏ دوسویه‏ فیزیک‏ رهنمــــا

800/000 ریال

فرهنگ‏ دوسويه‏ فيزيک‏ رهنمــــا کتابی ایده‌آل برای دانشجویان کارشناسی در رشته‌ی فیزیک، علوم مرتبط و افراد متخصصی که با اصطلاحات و مفاهیم فیزیکی در ارتباطند می‌باشند.

فیزیک علم مواد و انرژی‌ است. تقریبا تمام علوم طبیعی برگرفته از علم فیزیک هستند. در واقع فیزیک یک دانش بنیادی‌ست که دربرگیرنده‌ی جهان هستی می‌باشد. کلمه‌ی فیزیک یا Physics یک واژه یونانی‌ست و به علم تجزیه و تحلیل و درک پدیده‌های طبیعی نسبت داده شده و به قوانینی درباره‌ی ذرات، اتم‌ها، مولکول‌ها، جاذبه و سرعت پرداخته است. هدف اصلی علم فیزیک توصیف پدیده‌های طبیعی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده توسط مدل‌های ریاضی برای بشر است.

کتاب Two – Way Physics dictionary یکی از کاربردی‌ترین فرهنگ‌های لغت فیزیک است و ما را با بسیاری از اصطلاحات و مفاهیم فیزیکی و همچنین اصطلاحات مربوط به رشته‌های مرتبط با علم نجوم، اخترفیزیک و… آشنا می‌کند. در فرهنگ لغت فیزیک دو سویه، ما با دویست کلمه‌ی جدید در زمینه‌هایی چون فیزیک کاربردی، توزیع‌های آماری، پلیمر و علوم نانو آشنا می‌شویم.