The Rules of People

300.000  180.000 

📌 همه ما کسی را میشناسیم که به طور طبیعی “فردی مردمی” باشد. به نظر میرسد که این افراد میفهمند مردم واقعا چه میخواهند، به چه چیزی فکر میکنند و دقیقا منظورشان چه میباشد. همچنین آنها میتوانند به راحتی با مردم ارتباط برقرار کنند و آنها را خوشحال و باانگیزه نگه دارند.

شناسه محصول: 914344 دسته: