The Kite Runner

250.000  150.000 

📌 ” شاید به نظر غیر منصفانه باشد، اما اتفاقاتی که در چند روز و یا حتی در یک روز رخ می دهد می تواند مسیر زندگی ما را تا پایان زندگی عوض کند” خالد حسینی

رمان بادبادک باز در همین نزدیکی ما اتفاق میافتد در کشور افغانستان. امیر فرزند یک تاجر ثروتمند در افغانستان است که زندگی آرامی دارد به مدرسه می رود و تفریح مورد علاقه او و حسن که پسر خدمتکار آنهاست بادبادک بازی است. اما زندگی آنها در چند روز کوتاه به کل عوض می شود.

شناسه محصول: 513416 دسته: