The Alchemist

150.000  90.000 

تصور کنید شبی در خواب به شما الهام شود که گنجی در نقطه ای با مشخصات داده شده در آن سوی کره زمین وجود دارد که فقط شما میتوانید به آن دست پیدا کنید

کتاب «کیمیاگر» اینطور شروع میشود.کتابی که بیش از 65 میلیون نسخه از آن فروخته شده و پرفروش ترین کتاب دنیاست که رکود بیشترین ترجمه را به خود اختصاص داده است.

شناسه محصول: 912881 دسته: , , ,