PTE Academic Practice Tests Plus

500.000  300.000 

آزمون Pearson Language Tests یا به اختصار PTE یکی از آزمون های استاندارد سنج مهارت های زبانی است. کتاب PTE Academic Practice Tests Plus به شما کمک می کند تا برای این آزمون آمادگی لازم را کسب کنید.

شناسه محصول: 912741 دسته: