Oxford Elementary Learner’s Dictionary ترجمه زیرنویس English – English – Persian

500.000  300.000 

 فرھنگ آکسفورد المنتری شامل 19 هزار مدخل از مهم ترین کلمات و عبارات زبان انگلیسی است که زبان آموزان به خصوص در سطوح ابتدایی زبان با آنها مواجه شوند. 

شناسه محصول: 411963 دسته: