Lord of The Flies

200.000  140.000 

📌 نگاهی به دنیای اطراف خود بیاندازید. دنیای ما پر شده است از جنگ، خون و خون ریزی و دشمنی. هزاران سال است که زمین روزی را بدون جنگ سپری نکرده است. هر کسی به فکر منافع خودش است. بزرگ تر ها هم به ما می گویند که حق گرفتنی است چیزی است که باید برای آن جنگید به ما می گویند بخور تا خورده نشوی. پس شاید اگر بزرگ تر ها نبودند و ما با این تفکرات بزرگ نمی شدیم دنیا جای بهتری می شد.

شناسه محصول: 511510 دسته: ,