Longman Preparation Course for the TOEFL Computer and Paper Test

500.000  350.000 

کتاب  Longman Preparation Course for the TOEFL Computer and Paper Test ، یکی از کتاب های خوب آمادگی برای هر دو آزمون حضوری و کامپیوتری تافل می باشد. تمامی دروس این کتاب برای، تقویت مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی  می باشد که برای موفقیت در آزمون تافل باید با تمامی مهارت ها حداقل تا حدودی آشنایی پیدا کرد.

شناسه محصول: 112629 دسته: برچسب: