Le FLE par les textes

200.000  160.000 

📌کتاب حاضر که کتاب آموزشی زبان فرانسه میباشد، متون قابل دسترس در سطوح ابتدایی به همراه تمرین های آموزشی را ارائه میدهد که زبان آموزان بتوانند به طور خودخوان زبان فرانسه را فرا گیرند. همچینی این کتاب شامل تمامی مهارت های رسمی آزمون های FLE نیز میباشد.

شناسه محصول: 611480 دسته: