Language Practice 3rd Edition: IELTS

با این کتاب می توانید با یک تیر دو نشان بزنید. دراین کتاب هم می توانید دستور زبان خود را تقویت کنید و هم می توانید با یادگیری لغات و ترکیب آن با ساختار های انگلیسی که یاد گرفته اید مهارت های گفتاری و نوشتاری خود را به سرعت تقویت کنید.

دسته: برچسب: , ,