Jolly Readers 3: The Tree That Blinked

مجموعه هفت سطحی Jolly Phonics به بهترین شیوه زبان انگلیسی و خصوصا حروف را به زبان آموزان خردسال می آموزد. این مجموعه شامل کتاب هایActivity Book, Work Book, songs, student Book, Hand Book, Readers است.
مجموعه حاضر شامل حدودا 100 داستان کوتاه (4 سطح مختلف و هر سطح شامل 3 مجموعه 6 تایی ) است  که مهارت reading  زبان آموز را به بهترین نحو ممکن تقویت می کند. از این مجموعه داستان ها می توان در کنار کتاب های اصلی و یا هر کورس دیگر استفاده کرد.

شناسه محصول: 512970 دسته: ,