In Other Words: A Coursebook on Translation

📌کتاب حاضر یکی از پرفروش ترین کتب ضروری در زمینه ترجمه برای دانش جویان این رشته میباشد.

دسته: برچسب: ,