In Other Words: A Coursebook on Translation 2nd Edition

250.000  200.000 

کتاب In Other Words: A Coursebook on با فرض اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد زبان های خارجی و ترجمه ندارید نوشته شده است و می تواند از شما یک مترجم حرفه ای بسازد. هر فصل از کتاب به توضیح مسائل کلیدی در ترجمه می پرازد مشکلات احتمالی در بحث ترجمه را شناسایی کرده و راه حل هایی را برای آنها ارائه می دهد.

شناسه محصول: 311399 دسته: برچسب: ,