Got it 1 Teacher’s Book

مجموعه چهار سطحی Got it  با لهجه امریکن برای رده سنی نوجوان مناسب است. هر یک از سطوح این مجموعه شامل 8 درس می باشد که در دو کتاب A و B ارائه گردیده است. مجموعه حاضر بر اساس استراتژی communication based نگارش شده است و زبان آموز را برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی آماده می سازد.

دسته: