Factfiles. Level 3: 7 Wonders of The Ancient World

📌 مطالعه یکی از راه های عالی برای کسب مهارت های زبانی است. با مطالعه نه تنها دایره لغات شما افزایش می یابد شما به صورت نا خود آگاه دستور زبان انگلیسی را نیز فرا می گیرید و با یاد گیری ساختار های صحیح انگلیسی بهتر میتوانید به زبان انگلیسی صحبت کنید. کتاب سطح بندی شده زیادی وجود دارد که در آنها داستان های انگلیسی مناسب برای سطوح مختلف تنظیم می شوند. سری کتاب های Factfiles از انتشارات آکسفورد بجای اینکه مانند دیگر سری های سطح بندی شده از داستان ها کمک بگیرد از مطالب غیر داستانی برای اینکار استفاده می کند. و مطالبی با موضوعات جذاب  متفاوت را برای سطوح مختلف از Beginning تا High Intermediate اماده کرده است.

دسته: ,