Barron’s TOEFL Strategies and Tips

یکی از مواردی که میتواند بر آمادگی هر آزمونی به شما کمک کند نحوه نمره دهی به آزمون است. کتاب Barron’s TOEFL Strategies and Tips به شما در این مورد کمک می کند و نکاتی را به شما آموزش می دهد که با استفاده از آنها می تواند به راحتی نمره خود را بالا ببرید و یا نمره ای از دست ندهید.

دسته: برچسب: