Barron’s TOEFL Essay 2nd Edition

بخش نوشتاری آزمون های استاندارد یکی از بخش های هر آزمونی است. کتاب Barron’s TOEFL Essay یک راهنمای جامع برای آمادگی این بخش از آزمون ها به خصوص برای آزمون تافل است. این کتاب به شما کمک میکند تا ایده ها و جزئیات نوشته خود را مرتب کنید و آنها را با دستور زبان صحیح بنویسید.

دسته: برچسب: