An A-Z of ELT

📌 کتاب An A-Z of ELT یک راهنمایی الفبایی برای آموزش زبان انگلیسی است که تمام مفاهیم و اطلاحات حوزه های مختلف زبان همچون دستور زبان، زبان شناسی، تحلیل گفتمان، واجشناسی و غیره را تعریف می کند. این کتاب پر است از ارجاعات درون کتابی تا خواننده بتواند به راحتی انچه را که میخواهد پیدا کند.

شناسه محصول: 116327 دسته: