Achieve IELTS 2 Second Edition Student’s Book

مجموعه دو سطحی  Achieve IELTS توسط مدرسین با تجربه آیلتس نوشته شده است و یک روش منحصر بفرد برای آمادگی آزمون آیلتس به شما ارائه می دهد. این مجموعه دو سطحی نه تنها دانش آموزان را برای آزمون آیلتس اماده می کند بلکه آنها را برای زندگی دانشگاهی بعد از آزمون آیلتس نیز آماده می کد.

دسته: