من یعنی چه ؟

200.000  160.000 

6 سوال اساسی مطرح شده است تا کودکان تشویق شوند ایده های خود را با مهارت به کارگیرند و فراتر از ظواهر را ببینند.

  • آیا از بزرگ شدن خود خوشحالی؟
  • دوست داری خودت را در آینه نگاه کنی؟
  • آیا تو خودت انتخاب میکنی که چه کسی باشی؟
  • چه دینی به پدر و مادرت داری؟
  • آیا تو یک حیوانی؟
  • آیا تو مثل بقیه ای؟
  • آیا تو مثل بقیه ای؟
شناسه محصول: 911810 دسته: