فرهنگ جیبی واژه های ضروری بارونز برای تافل انگلیسی – فارسی ویرایش پنجم

80.000  64.000 

ویژگی های کلیدی:

• بیش از 500 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی و بیش از 2000 زیر مدخل برای دانشجویان، زبان آموزان، شرکت کنندگان در آزمون های کارشناسی ارشد، TOEFL و ….
• تلفظ IPA که همان فونتیک الفبای آوانگار بین المللی است، به همراه فونتیک امریکایی و مقوله دستوری هر واژه
• ارائه معادل دقیق فارسی برای هر واژه با حوزه های معنایی متفاوت، و ترجمه سلیس و کامل جملات به فارسی برای جا افتادن معنای واژه در متن
• ارائه بیش از 1000 کلمه مترادف
• ارائه درس به درس کلمات در هیات 30 درس به نحوی که زبان آموز به راحتی می تواند واژه ها را گام به گام یاد بگیرد

دسته: