ساخت نمایش

150.000  120.000 

در طی اعصار متمادی نمایشنامه ها را جزء لاینفک ادبیات به شمار می آورند. در کتاب حاضر ضمن طبقه بندی و ارائه ضروری ترین دانسته های هنر نمایش بر این نکته تاکیید می شود که شناخت بهتر تئاتر در رابطه با اجرای صحنه ای و درک قواعد ساختاری امکان پذیر است.

شناسه محصول: 512368 دسته: برچسب: ,